Белла Дамянова

Белла ДамяноваБелла Дамянова клиничен психолог, психодрама терапевт

Професионално развитие: Дипломиран психодрама терапевт съм с Диплома за завършено шестгодишно обучение по психодрама, социометрия и групова психотерапия – психодрама терапевт към Институт по психодрама, индивидуална и групова психотерапия „Бернхард Ахтерберг“. Посещавала съм множество психоаналитични и психодинамични семинари и обучения.

Академично развитие: Завършила съм бакалавърска програма „Психология“ и магистърска програма „Клинична и консултативна психология“ в Софийски Университет „Св. Климент Охридски“.

Специализация: Работя с деца, младежи и родители – консултативно и психотерапевтично. През годините съм работила като психолог и социален работник по линия на консултиране и психосоциална подкрепа на уязвими и рискови социални групи. В работата си имам опит с институции и отделите за закрила на детето, свързани с мултидисциплинарна работа в екип.

Вярвам, че психотерапията дава възможност на човек да изрази своето страдание в защитено пространство, където заедно с терапевта да се създаде възможност за един диалог, в който могат да се открият отговори на въпроси, да се заявят трудности и да се сподели невъзможното на пръв поглед. Всеки един от нас има моменти на затруднение, когато му се струва, че не може да се справи. Много често изпитваме страх, срам или вина от преживявания в нашия живот – неща, които биха могли да се разгледат и реконструират в терапевтичната среща.

Контакти:

Email: bella.dinkova [at] gmail.com
Телефон: +359 (0) 88 487 3316

 

Образование, професионален опит и квалификационни обучения:

2008-2012 г. Диплома за завършена бакалавърска степен „Психология“ – Софийски университет „Св. Климент Охридски“.
2011 г. Стаж в Асоциация „Родители“ – практикум „Виртуално и реално насилие – превенция чрез интерактивно обучение в училище и работа на Българска линия за онлайн безопасност“.
2012 г. Диплома за завършено първо ниво на обучение по психодрама и групова психотерапия – психодрама асистент към Институт по психодрама, индивидуална и групова психотерапия „Бернхард Ахтерберг“.
2012-2015 г. Консултант на деца и младежи на „Национална телефонна линия за деца 116 111“ към Фондация „Асоциация Анимус“.
2012-2015 г. Диплома за завършена магистърска степен „Клинична и консултативна психология“ – Софийски университет „Св. Климент Охридски“.
2015 г. Диплома за завършено шестгодишно обучение по психодрама (1400), социометрия и групова психотерапия – психодрама терапевт към Институт по психодрама, индивидуална и групова психотерапия „Бернхард Ахтерберг“. Обучението включва 200 часа личен опит, 150 часа теория, 900 часа тренинг, 150 часа професионална работа с група под супервизия.
2016 г. Сертификат за участие в национална конференция „Даровете на психодрамата“. Участие в програмата на конференцията с уъркшоп.
2016 г. Сертификат за участие в семинар ”Работа на гореща телефонна линия за пострадали от насилие” към Фондация ”Асоциация Анимус” с продължителност 40 часа. Семинарът засяга темите за трафика на хора и превенцията му, трудовата и сексуалната експлоатация, законови разпоредби във връзка със Закона срещу домашното насилие и Закона за закрила на детето и има части посветени на консултантските умения и ролевите игри.
2015 – 2017 г. Психолог и социален работник в Център за обществена подкрепа към Фондация „Асоциация Анимус“. Директна работа с деца и семейства, пряка работа със структурите по закрила на детето, участие в мултидисциплинарни срещи, работа по превенция на изоставяне и работа с уязвими общности.
2017 г. Социален работник – Директна социална и консултативна работа с деца и юноши в “Дневен център за деца – седмична грижа“ към Фондация „Конкордия България“.
2017 г. Удостоверение за участие в квалификационно обучение „На какво ни учат децата, които не научават“ към Асоциация „Българско психоаналитично пространство“.
2017 г. Сертификат за участие в Участие в 6-ми психодрама фестивал. Участие в програмата с уъркшоп.
2018 г. Сертификат за участие в Участие в 7-ми психодрама фестивал. Участие в програмата с уъркшоп.
2018 г. Удостоверение за участие в квалификационно обучение „Нарушения в поведението“ към Асоциация „Българско психоаналитично пространство“.
2018-2019 г. Социален работник – Център за работа с деца на улицата „Посока“ към Фондация „Конкордия България“. Дежурства и директна работа с деца в неравностойно положение и семействата им с цел превенция на риска, осигуряване на среда, подпомагаща изграждането на умения за самостоятелност и стабилизиране на адаптивно поведение. Участие в регулярни екипни срещи, интервизии и супервизии с цел повишаване нивото на работа. Работа през индивидуален консултативен подход, организиране на работни ателиета с цел развиване и надграждане развитието на децата.
2019 г.-към момента Координатор „Детско и младежко участие“ към Национална мрежа за децата – директна работа с младежки групи, свързани е темата за младежкото участие, правата на децата и неформален тип гражданско образование.
2021 г. Удостоверение за участие в квалификационно обучение „Патогенни семейства“ към Асоциация „Българско психоаналитично пространство“.
2021-2022 г. Удостоверение за участие в обучение „Училище по детска психопатология“ към Асоциация „Българско психоаналитично пространство“.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *