"Ариадне" -
психологическо
консултиране и терапия

Контакти

София 1000
ул. Дунав 42
(вход от ул. Цар Симеон)

Само с предварително записан час.

Петя Милчева - 088 2626 523
Роза Филева-Хаджова - 088 970 6687