Петя Милчева, MBPsS

Петя Милчева, MBPsS – клиничен психолог, психодинамична психотерапия

Моля, обърнете внимание, че в момента приемам заявки за работа само онлайн. При дългосрочна психотерапия обаче е необходимо да имате възможност за минимален брой посещения в кабинета ми в София два пъти годишно – обикновено това е в периодите март-април и август.

Професионално развитие: Формирам се в психоаналитичната школа. Понастоящем съм в клиничен тренинг по психодинамична психотерапия с възрастни в Тависток, Лондон, акредитиран от Британския психоаналитичен съвет. Професионален стаж като психотерапевт в NHS, гр. Лондон, психолог във Фондация „Асоциация Анимус“, гр. София, както и в частна практика. Имам квалификация за лидер на Балинтови групи.

Членувам в Британското психологическо общество, дивизия „Клинична психология“, и в Българско Балинтово общество. Членството в професионални организации задължава специалиста да работи в съответствие с добрите практики, етичните принципи и професионалните стандарти на професията.

Академично развитие: Завършила съм бакалавърска програма „Психология“ и магистърска програма „Клинична психология – психоаналитична перспектива“ в Нов български университет, гр. София. Британска диплома по психодинамична психотерапия – PgDip with Merit „Foundations of Psychodynamic Psychotherapy“, University of Essex and The Tavistock and Portman NHS Foundation Trust, London, UK.

Специализация: Работя с широк кръг психична проблематика в индивидуален формат – психоаналитична психотерапия с възрастни и подрастващи, както и родителско консултиране при соматични и поведенчески проблеми на детето, осиновяване. Професионалният ми интерес и опит са в областта на психичната травма и трансгенерационно пренасяне на травмата, проявите й в поведението и психосоматика.

Психоаналитичната психотерапия изследва влиянието на несъзнаваното върху живота ни и ролята му за проявата на различни симптоми, причиняващи дискомфорт и страдание – депресия, тревожност, безсъние, панически атаки, проблеми с апетита и теглото, трудности в близките и интимни отношения, в общуването или в професионалната реализация. Подходяща е за хора, които желаят да се справят с конкретен проблем в живота си, както и за всички, ориентирани към постигането на емоционална и личностова зрялост.

Балинтовият метод стъпва върху психоаналитичното разбиране за динамиката на отношенията като се фокусира върху контратрансферното преживяване на специалиста. Първоначално методът е създаден в подкрепа на практиката на общопрактикуващия лекар, но е също така подходящ за всички, професионално анагажирани в работата с хора – психолози, социални работници, учители. Методът на Балинтовите групи е полезен и като профлактика срещу бърнаут чрез възможността за по-добро разбиране на взаимоотношенията с пациента/клиента (т. нар. „трудни пациенти“), които могат да са решаващи за успеха на лечението.

За контакт:

Email: milcheva.petia [at] gmail.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *