Петя Милчева, GMBPsS

Петя Милчева, GMBPsS – клиничен психолог, психодинамично консултиране и психотерапия

Моля, обърнете внимание, че понастоящем съм базирана в Лондон, UK, и предлагам консултации на български език онлайн. (ariadne-psy.co.uk).

Професионално развитие: Формирам се в психоаналитичната школа. Понастоящем съм в клиничен тренинг по психодинамична психотерапия с възрастни в Тависток, Лондон, акредитиран от Британския психоаналитичен съвет (BPC). Професионален стаж като психотерапевт в NHS, гр. Лондон, психолог във Фондация „Асоциация Анимус“, гр. София, както и в частна практика. Завършила съм квалификационен тренинг за лидер на Балинтови групи.

Редовен член съм на Дружество на психолозите в Република България (регистрационен номер BG RP 102711), на Британското психологическо общество, дивизия „Клинична психология“ (регистрационен номер 454245), и на Българско Балинтово общество. Членството в професионални организации задължава специалиста да работи в съответствие с добрите практики, етичните принципи и професионалните стандарти на професията.

Академично развитие: Завършила съм бакалавърска програма „Психология“ и магистърска програма „Клинична психология – психоаналитична перспектива“ в Нов български университет, гр. София. Британска post-grad диплома по психодинамична психотерапия – PgDip with Merit „Foundations of Psychodynamic Psychotherapy“, University of Essex and The Tavistock and Portman NHS Foundation Trust, London, UK.

Специализация: Работя с широк кръг психична проблематика в индивидуален формат – психоаналитична психотерапия с възрастни и подрастващи, както и родителско консултиране при соматични и поведенчески проблеми на детето, осиновяване. Професионалният ми интерес и опит са в областта на психичната травма и трансгенерационно пренасяне на травмата, проявите й в поведението и психосоматика.

Психоаналитичната психотерапия изследва влиянието на несъзнаваното върху живота ни и ролята му за проявата на различни симптоми, причиняващи дискомфорт и страдание – депресия, тревожност, безсъние, панически атаки, проблеми с апетита и теглото, трудности в близките и интимни отношения, в общуването или в професионалната реализация. Подходяща е за хора, които желаят да се справят с конкретен проблем в живота си, както и за всички, ориентирани към постигането на емоционална и личностова зрялост.

Балинтовият метод стъпва върху психоаналитичното разбиране за динамиката на отношенията като се фокусира върху контратрансферното преживяване на специалиста. Първоначално методът е създаден в подкрепа на практиката на общопрактикуващия лекар, но е също така подходящ за всички, професионално анагажирани в работата с хора – психолози, социални работници, учители. Методът на Балинтовите групи е полезен и като профлактика срещу бърнаут чрез възможността за по-добро разбиране на взаимоотношенията с пациента/клиента, които могат да са решаващи за успеха на лечението.

Работни езици: български и английски.

Публикации:
Колчева Н., Милчева П. (2023). „Perceived Paternal Acceptance–Rejection among Female Survivors of Domestic Violence“, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, Библиотека „Диоген“, том 31, кн. 1, Велико Търново, ISSN 2367–9549 (online), ISSN 1314–2763 (print), стр. 180-200

За контакт:

Email: milcheva.petia [at] gmail.com

GSM (BG): (+359) 887 518 096

GSM (UK): (+44) 743 457 1130

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *