Петя Милчева, MBPsS

Петя Милчева, MBPsS – клиничен психолог, психоаналитична психотерапия

Моля, обърнете внимание, че поради дългосрочно отсъствие от страната приемам заявки за работа само в гр. Лондон, Великобритания.

Професионално развитие: Формирам се в психоаналитичната школа. Понастоящем съм в клиничен тренинг по психодинамична психотерапия с възрастни в Тависток, Лондон, акредитиран от Британския психоаналитичен съвет. Професионален стаж като психотерапевт в NHS, гр. Лондон, психолог във Фондация „Асоциация Анимус“, гр. София, както и в частна практика. Завършила съм сертификационно обучение за лидери на Балинтови групи.

Членувам в Британското психологическо общество, дивизия „Клинична психология“, и в Българско Балинтово общество. Членството в професионални организации задължава специалиста да работи в съответствие с добрите практики, етичните принципи и професионалните стандарти на професията.

Академично развитие: Завършила съм бакалавърска програма „Психология“ и магистърска програма „Клинична психология – психоаналитична перспектива“ в Нов български университет.

Специализация: Работя с широк кръг психична проблематика в индивидуален формат – психоаналитична психотерапия с възрастни и подрастващи, както и родителско консултиране при соматични и поведенчески проблеми на детето, осиновяване. Професионалният ми интерес и опит са в областта на психичната травма и трансгенерационно пренасяне на травмата, проявите й в поведението и психосоматика.

Психоаналитичната психотерапия изследва влиянието на несъзнаваното върху живота ни и ролята му за проявата на различни симптоми, причиняващи дискомфорт и страдание – депресия, тревожност, безсъние, панически атаки, проблеми с апетита и теглото, трудности в близките и интимни отношения, в общуването или в професионалната реализация. Подходяща е за хора, които желаят да се справят с конкретен проблем в живота си, както и за всички, ориентирани към постигането на емоционална и личностова зрялост. Работя под ежеседмична индивидуална супервизия, което гарантира на потребителите високо качество на услугата.

Балинтовият метод стъпва върху психоаналитичното разбиране за динамиката на отношенията като се фокусира върху контратрансферното преживяване на специалиста. Първоначално методът е създаден в подкрепа на практиката на общопрактикуващия лекар, но е също така подходящ за всички, професионално анагажирани в работата с хора – психолози, социални работници, учители. Методът на Балинтовите групи е полезен и като профлактика срещу бърнаут чрез възможността за по-добро разбиране на взаимоотношенията с пациента/клиента (т. нар. „трудни пациенти“), които могат да са решаващи за успеха на лечението.

За контакт:

Email: milcheva.petia [at] gmail.com

Практиката в областта на психичното здраве е предизвикателство, което поставя пред специалиста необходимостта от непрекъснато развитие и задълбочаване на разбирането му за човешката психика. С цел осигуряване на най-добра грижа за пациента, редовно участвам в професионални форуми в страната и в чужбина, където биват дискутирани актуални теми от теорията и клиничната практика.

Можете да се запознаете с някои от международните ми участия:

01.12 – 02.12.2018: Conference „The Repression and Abandonment of Oedipus: oedipal situations in life, distress and disorder“, University College London, London, United Kingdom
01 – 07.2018: Visitor’s Programme at The Tavistock and Portman NHS Foundation Trust, London, United Kingdom
15.06 – 16.06.2018: Conference „Part Objects and Primitive States of Mind“, The Melanie Klein Trust, London, United Kingdom
09.03 – 10.03.2018: Conference „Depression Inside Out: Psychoanalytic therapies as mental health provisions“, The Tavistock and Portman NHS Foundation Trust and University College London, London, United Kingdom
01.12 – 03.12.2017: Conference „Anxiety, Dread and Fear“, University College London, London, United Kingdom
18.11.2017: Seminar „Listening to Transmissions between Generations“, CONFER, London, United Kingdom
01.06 – 04.06.2017: International Psychoanalytic Conference „Thinking on the Border“, Belgrade, Serbia
06.04 – 09.04.2017: 30th European Psychoanalytical Federation Annual Conference „The Familiar and the Unfamiliar“, The Hague, Netherlands
02.12 – 04.12.2016: Conference „Identity, Mind and Body“, University College London, London, United Kingdom
07.05.2016: Seminar „How do we work with the pre-symbolic? New European perspectives“, CONFER, London, United Kingdom
18.03 – 20.03.2016: 29th European Psychoanalytical Federation Annual Conference „¿Authority?“, Berlin, Germany
11.07.2015: Conference „Observation II: Clinical concerns and research on the coach“, Institute of Psychoanalysis, London, United Kingdom
08-10.07.2015: Summer School in Psychoanalysis, Institute of Psychoanalysis, London, United Kingdom
17.10-18.10.2014: Conference „Psychoanalysis and philosophy“, Institute of Psychoanalysis, London, United Kingdom
15.05-17.05.2014: 6th International Symposium “Psychoanalysis and art”, Florence, Italy
31.07 – 03.08.2013: Student Weekend, International Psychoanalytical Association 48th Congress „Facing the Pain“, Prague, Czech Republic
20.06 – 22.06.2013: Project „Trauma, trust and memory“, International Psychoanalytic University, Berlin, Germany
Summer School in Belgrade, Serbia:
Presentation „A research idea on some cases of analogy-making among patients with borderline psychic organization“

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *