Услуги

Специалистите от екипа на „Ариадне“ могат да ви бъдат полезни чрез предлагания набор от услуги. При заявка препоръчвания метод на работа се договаря след приключване на първоначалната оценка на потребностите.

  • Първоначална оценка
  • Психологическо консултиране
  • Родителско консултиране
  • Психотерапия
  • Кризисна интервенция
  • Домашно посещение
  • Участие в Балинтова група
  • Онлайн консултиране и психотерапия